Day: January 19, 2023

2 min read

1. Kitob o‘qiydigan odamning so‘z  boyligi katta bo‘ladi. Chunki kitob o‘qilganda kishi oddiy kundalik hayotda ishlatilmaydigan so‘zlarni ham uchratadi. bu...