Boysun district information and library center

Sahifalarimizni kuzatib boring!

She`rlarida barhayot shoir!

Возможно, это изображение (1 человек и стоит)

#Эркин_Воҳидов_85_ёшда

28-dekabr sevimli shoirimiz Erkin Vohidov tavallud topgan kun.

Erkin Vohidov hayoti va ijodi. O‘zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov 1936-yil 28-dekabrda Farg‘ona viloyatining oltiariq tumanida muallim oilasida tug‘ilgan. Uning otasi ikkinchi jahon urushidan og‘ir jarohat olib qaytadi va 1945-yilda vafot etadi. Oradan bir yil o‘tgach, onasi ham dunyodan o‘tadi. O‘n yoshga yetar-yetmas ham ota, ham onadan ajrab qolgan yosh Erkinni tog‘asi o‘z tarbiyasiga oladi. Toshkentga – tog‘asinikiga kelgan shoir qunt bilan o‘qishlarini davom ettiradi. Unda kitobga, adabiyotga havas juda erta uyg‘ondi.E. Vohidov toshkent davlat universiteti (hozirgi mirzo Ulug‘bek nomidagi o‘zbekiston milliy universiteti)ning filologiya fakultetiga o‘qishga kiradi. Endilikda u adabiyotni tom ma’noda chuqur o‘rganishga kirishadi. Buyuk ijodkorlarning asarlarini berilib o‘qir ekan, ulardan badiiy mahorat sirlarini, so‘zga mas’uliyat hissini, soddalik va ravonlikni o‘zlashtirishga intiladi. Shuning uchun ham uning «tong lavhasi», «buloq», «Sevgi», «ona tuproq» kabi qator she’rlaridagi chuqur ma’no, go‘zal ifodalar, ajoyib tasvirlar bilan uyg‘unlashib ketgan.

Erkin Vohidov universitetni tugatgach, uzoq yillar nashriyotlarda ishladi, o‘zbek va jahon adabiyotining eng sara asarlarini chop etishda faol ishtirok etdi. 1964-yilda yaratilgan «nido» dostonidan so‘ng birin-ketin «orzu chashmasi», «palatkada yozilgan doston», «Quyosh maskani», «Ruhlar isyoni» kabi ajoyib dostonlar yozdi.U ko‘plab mashhur jahon shoirlarining asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qildi. Xususan, E. Vohidov tarjima qilgan rus shoiri Sergey yesenin she’rlari, nem is shoiri Gyotening «Faust» asari o‘zbek adabiy muhitida katta hodisa bo‘ldi. Shoir yangidan tashkil etilgan «yoshlik» jurnalining bosh muharriri sifatida yoshlarning adabiyotga kirib kelishi uchun jonbozlik ko‘rsatdi.E. Vohidovning ilk to‘plami 1961-yilda «tong nafasi» nomi bilan chop etilgan edi. Shundan so‘ng birin-ketin «Qo‘shiqlarim sizga», «yurak va aql», «mening yulduzim», «nido», «lirika», «palatkada yozilgan doston», «yoshlik devoni», «Charog‘bon», «dostonlar», «muhabbat», «hozirgi yoshlar», «tirik sayyoralar», «iztirob» kabi asarlari nashr etildi.E. Vohidov faqat she’r va dostonlar yozibgina qolmay, boshqa janrlarda ham barakali ijod qildi. U dramaturgiya sohasida ham o‘z qalamini sinab, «oltin devor», «istanbul fojiasi» kabi dramalar yaratdi. Ayniqsa, «oltin devor» komediyasi uzoq yillar o‘zbek teatri sahnasidan tushmay keldi.E. Vohidov ellik yildan ko‘proq davr mobayn ida ijod etgan asarlarini to‘plab, «ishq savdosi», «She’r dunyo si», «Umr daryosi» va «ko‘ngil nidosi» nomli to‘rt jildlik saylanm asini o‘quvchilarga taqdim etdi. Bu asarlar faqat shoir qalbin ing, kechinmalarininggina emas, balki xalq hayotining ham ko‘zgusidir.

Shoir asarlarida hayotga, go‘zallikka muhabbat, yovuzlikka, tubanlikka nafrat yaqqol sezilib turadi. Uning ilk dostoni – «nido»da insoniyatga og‘ir judoliklar, bitmas jarohatlar keltiradigan urush qattiq qoralansa, keyinroq bitilgan «Ruhlar isyoni» dostonida xalqlar, millatlar, dinlar o‘rtasidagi nizolar bashariyatga naqadar katta falokatlar olib kelishi teran tasvirlangan. Bu esa shoir ijodid a insonparvarlik hamisha bosh mavzu bo‘lib kelganligini ko‘rsatadi.Erkin Vohidovning el-yurt va adabiyot oldidagi xizmatlari inobatga olinib, «buyuk xizmatlari uchun» ordeni va «o‘zbekiston Qahramoni» unvoni bilan taqdirlangan.