Boysun district information and library center

Sahifalarimizni kuzatib boring!

Kitobxonni jalb etishda kitob ko`rgazmasining o`rni!

Kitobxonlarni kitobxonlikka jalb etishda, kutubxonalarda tashkil etilgan kitob ko`rgazmalarining o`rni nihoyatda katta.

Korgazmani tashkil etishda dizaynga alohida etibor berish kerak. Har bir soha rivojida tashqi korinishning o`rni muhim. Ko`rgazma kitoblar bilan birga kitobxonlikka oid statalar bilan ham boyitilishi kerak.

Bugungi kun kitobxoni yangi asr yani zamonaviy texnalogiyalari asrining farzandlaridir. Ularni oddiy korinish bilan jalb etib bolmaydi. Har bir ko`rgazmaga ijodiy yondashish lozim. Etborni jalb etadigan noananaviy kitob ko`rgazmalari sizni kutubxonangiz uchun kitobxonlar oqimini kengaytiradi.